Förhållningsregler

För att tatuera dig hos Sai Tattoo måste du uppfylla vissa krav studion ställer av etiska så väl som säkerhetsmässiga skäl. Dessa förhållningsregler är till för att säkerställa båda parters säkerhet och välmående.

För att tatuera dig hos Sai Tattoo måste du:

Vara 18 år. Sai Tattoo tatuerar inte personer under 18 år, oavsett godkännande från målsman.

Vara nykter. Sai Tattoo tatuerar inte personer som är påverkade av alkohol och/eller narkotika.

Vara smittsäker. Sai Tattoo tatuerar inte personer med smittsamma blod- och hudsjukdomar.

Vara medicinskt säker. Du måste meddela Sai Tattoo om du brukar några blodförtunnande (antikoagulantia) mediciner, exempelvis Waran/Warfarin. Likaså vid medicinskt tillstånd som gör att du blöder lättare/mer än normalt eller inte koagulerar som brukligt.

Vara normalt läkbar. Du måste också meddela Sai Tattoo om du har besvär eller allergier som kan påverka läkningsprocessen.

Bild av stort svart utropstecken.